Dokumenty

Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a definují práva a povinnosti klienta jako účastníka služeb elektronických komunikací a práva a povinnosti poskytovatele těchto služeb

Internet, který frčí .....

Scroll to top